Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników

Pobierz

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA: Każdy uczeń otrzyma atest.. czas przeszły czas teraźniejszy ja szedłem rozumiem ty rozumiesz idziesz on ona ono my wy oni one 8 SŁUCHAĆ 9.2/137 Uzupełnij w tabeli brakujące znaczenia czasowników i ich formy w czasie Prateritum.. Liczba pojedyncza: ich war ja byłem/byłam du warst ty byłeś/byłaś er/sie/es warW tekście ćwiczenia 1 odszukaj po 3 przykłady poznanych części mowy i zapisz je w tabeli: Rzeczowniki.. Pierwsze litery zostały podane 1.. KOMPAKT 8 Książki Q&A Premium Sklep Zarejestruj Zaloguj Klasa 8 szkoły podstawowej Przedmiot Język niemiecki- potrafi do podanego czasownika podać synonim, antonim, wyraz pokrewny, - umie uzupełnić podane związki frazeologiczne brakującymi czasownikami, - zróżnicuje znaczenie czasowników pod względem emocjonalnym.. Przymiotniki.. Tylko, żebyś czasem nie pomyślała, żeby uczyć się wszystkiego, "jak leci" - za chwilę podpowiem ci, jak się nauczyć tej tabeli.. Poniżej prezentuję odmianę czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum (Imperfekt).. Są to trzy podstawowe czasowniki w języku niemieckim i ich opanowanie musi być perfekcyjne.. 11 Dopasuj bezokoliczniki do obrazków, a następnie dopisz do bezokoliczników po jednej dowolnej formie osobowej czasownika.. W miejsca .. trzeba napisac odpowiedzi.. Na jego rozwiązanie ma jedno zajęcia edukacyjne.Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników iść i rozumieć w dowolnym rodzaju..

Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników.

Prateritum.tabela czasownikow nieregularnych jezyka angielskiego, czasowniki nieregularne angielski, czas przeszly, imieslow czasu przeszlego4.Uzupełnij tabelę brakującymi formami przymiotników i przysłówków.. rozwiązane Uzupełnij tabelę brakujacymi formami czasowników nieregularnych .Podaj ich znaczenie w języku polskim Reklama Odpowiedź 4.4 /5 127 kebcio66 2.schreiben schreibt pisać 3.treffen 4.verbringen verbringt spędzać 5.bleiben bleibt 6.fliegen latać 7.schwimmen schwimmt pływać 8.zuruckkommen powracać Dobrze jest Dobrze dobrze Reklamarozwiązane • sprawdzone przez eksperta Uzupełnij tabelę brakującymi znaczeniami i formami czasowników.. Co znajduje się w tabelce?. Frank ist viel klüger .sein Bruder Axel.4.Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasownika seinw czasie przeszłym Präteritum.. Ich ………….. am Montag um 7 Uhr ………… (aufstehen - wstawać) 2.Napisz podane czasowniki w formie z końcówką- ing.. Tryb rozkazującym.. 2.Najważniejsze czasowniki nieregularne niemiecki - tabela Przed tobą tabela z najważniejszymi czasownikami nieregularnymi.. Jest to też dobra okazja do nauki (lub przypomnienia) zaimków osobowych.. 84% Formy Prateritum; 83% Partizip II - odmiana czasowników nieregularnych i mocnych w czasie przeszłym; 85% Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych; 86% Ryzykowna wyprawa w góry..

Przeczytaj zdania z właściwymi formami czasowników.

Question from @Madziunia6501 - Szkoła podstawowa - Język niemieckiUzupełnij: als lub wie,1.. ich du er / sie / es wir ihr sie Sie warst wart Dopisz w zdaniach formy czasownika seinw czasie przeszłym Präteritum.. Następnie przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij odmiany.. Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników.. Określ rodzaje stopniowania.. Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy StopniowanieCzasowniki posiłkowe tworzą tryb rozkazujący inaczej: Haben Hab!. czas przeszły czas teraźniejszy czas przyszły ja szedłem rozumiem ty rozumiesz idziesz będziesz szedł on ona ono my wy oni one 10 11 13 Wymyśl i napisz krótkie opowiadanie.. Forma grzecznościowa sich3 Czasowniki sein oraz haben.. Już wyjaśniam:12 Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników iść i rozumieć w dowolnym rodzaju.. Die Party war am Samstag.ćwiczenia z języka polskiego.. They ARE / AREN'T taking photos today.Uzupełnij zdania brakującymi czasownikami w odpowiedniej formie.. B. haben 1.Uzupełnij w tekście formy czasownika haben i imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt .. Czasowniki.. 4 Zakreśl właściwe słowo.. Uzupełnij w tabeli brakujące formy czasowników.Thema: Czasowniki modalne - ćwiczenia.. Bezokolicznik Tryb rozkazującym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt