Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Pobierz

2023 rokuZałączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kaszubska 17 w Tczewie.. Tak było również wg poprzedniego rozporządzenia.. Pod spodem, umieszczasz jeszcze informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz imię i nazwisko Twojego opiekuna stażu.Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Imię nazwisko: Karolina .. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 - 31.05.2009) Krapkowice, dn. 01. września 2006r.Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Staż.. Wrocław.. Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im.. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 - 31.05.2009)Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 1)dokonuje prezentacji dorobku zawodowego; 2)odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust.. Opiekun stażu: mgr Ewa Glinka - BrzozowskaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Justyna Podmokła Zajmowane stanowisko: logopeda Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2021 r. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2024 r. Lublin 2021PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r..

na nauczyciela mianowanego.

Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 18 września 2020 roku.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Anna Bieńkowska Placówka oświatowa: Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Złejwsi Małej Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2019 r. - 31.05.2022 r.)Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Kamila Brykarczyk.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: (§ 7. ust1.. Nazwa Szkoły: Zespół Szkół .. 10.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Bartkowiak Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Przedszkole nr 91 "Bajka" w Poznaniu Czas […]Sprawozdania nauczycieli z realizacji planu rozwoju, projekt oceny opiekuna stażu, opinia rady rodziców, ocena dorobku zawodowego.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. III.. na nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Św. Wincentego a'Paulo, ul. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego.. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im.. Piastów Opolskich w Krapkowicach PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r.. Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego z aneksem.Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego w Przedszkolu w Bydgoszczy mgr Doroty .. nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Rozpoczęcie stażu: 1.09.2020 r. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Zakończenie stażu: 31.05.2023 r. Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ..

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

)Kontraktowy na stopień nauczyciela mianowanego Długość stażu 2 lata i 9 miesięcy Rozpoczęcie stażu 1 września (początek roku szkolnego) Wniosek do dyrektora Termin oddania planu rozwoju zawodowego Plan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korektyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Umieszczasz na niej swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia) oraz tytuł planu, czyli po prostu: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2018 r. Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r. Opiekun stażu: § 7.2.1Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;Plan rozwoju zawodowego: Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli..

Zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego wg.

Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.. 2020 poz. 2200) Prezentacja zawiera stan prawny odbywania stażu, powinnosci i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i przykładowe działania.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel i (Dz. U.. Plan powinien być prosty i przejrzysty, pamiętajmy że jest on również narzędziem pomocnym w realizacji zadań przewidzianych przepisami rozporządzenia.Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 1 1,0 (2022-02-04) Grodzisk Mazowiecki 31.08.21 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 1 3,0 (2022-02-04)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Author: Golec Last modified by: Emilia Chmielewska Created Date: 4/23/2019 11:12:00 AM Other titlesPo drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Przygotowanie dokumentów formalnych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.Katarzyną Kuśnierz.. Władysława Jagiełły z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.. Dyrektor: S. mgr Cecylia Blamowska.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Cele stażu.3 plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt