Uzupełnij każdą lukę tylko jednym wyrazem

Pobierz

a) Can you change the light b_____ in the bathroom?Uzupełnij każdą lukę w tekście tylko jednym wyrazem.. (0-4) ZADANIE OTWARTEUzupełnij każdą lukę jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. .Zamień jednostki.Uzupełnij dialog.. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 70.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. W ramce są cztery dodatkowe wyrazy.. Uzupełnij każdą lukę (1-12) jednym wyrazem, tak aby otrzymać spójny i poprawny językowo tekst.. I can see the door h_____ moving.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Uzupełnij list, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. A. it B. shop C. go D. come E. build F. have G. rich4 zadanie dodane 21 stycznia 2011 w Język angielski przez użytkownika jadziamis ( -37,780 ) [Szkoła średnia] lukaPrzeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.. 2.jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem odpowiadającym polskiemu wyrażeniu.. Zamień jednostki.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst..

Uzupełnij każdą lukę tylko jednym wyrazem.

Ćw.1 - połącz początki zdań 1-6 z ich zakończeniami a-f. Ćw.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Daje JANPrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. 2 - Uporządkuj trzy krótkie dialogi A, B i C. Ćw.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (3.1.-3.6.). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Jeden lokal został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt (8 pkt) Odpowiedzi wpisz na karcie odpowiedzi.Przeczytaj poniższy tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem odpowiadającym polskiemu wyrażeniu.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupelnij kazda luke tylko jednym wyrazem.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 5.1 Uzupełnij zdania.. T h e p i c t u r e sho w s t hree p eop le w ho are sit t i ng in f ront of .Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.I.. Uzupełnij dialog.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. .Uzupełnij luki w tekście.W każdą lukę wpisz brakujące czasowniki.. W ramce są cztery dodatkowe wyrazy.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. B. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej .Ja tylko mówiłem… Chciałem tylko zapytać o 4. jednym czasownikiem frazowym z ramki, którego znaczenie odpowiada wyrazowi w nawiasie..

Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym wyrazem z ramki.

W każdą lukę wpisz jeden wyraz.. 2011-10-08 17:38:02Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. W odpowiedzi wpisz CAŁY wyraz.. Nie przekształcaj czasowników.. 6 .Zadanie 7. .. Uzupełnij dialogi 2.1.-2.3.wpisując w każdą lukę brakujący fragment tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym wyrazem z ramki.. 4 - Uzupełnij dialog brakującymi zdaniami a, b lub c. Ćw.. Wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna wpisywanych słów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając podany wyraz, tak aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.. Uzupełnij każdą lukę tylko jednym wyrazem.. 2011-11-13 17:36:48 Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt