Napisz zdania czasownikiem hae got wykorzystując podane wyrazy

Pobierz

Jeśli mówimy o posiadaniu czegoś używamy hale Got.. ,,ó" wymienne ,,ó" niewymienne4 Wybierz lub napisz właściwe wyrazy, tak aby powstały zdania zgodne z prawdą.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.IJlóŽ zdania z podanych wyrazów i zapisz je w zeszycie.. piosenki, wesołe, na zbiórce, Harcerze, śpiewają 3.Przepisz podane rzeczowniki dopisując do nich rodzinę wyrazów.. Agus6 February 2019 .. Ułóż 6 zdań z czasownikiem he`v got.. 2 przeczenia 2 pytania i 2 twierdzenia Answer.. Liczę na to, że pamiętacie te tematy, nie będę .3. you / send the postcards yet.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.1.. mam telewizor w domu 7. mam komputer w moim pokoju 8.I have got ten flowers in my garden.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17; Napisz zdania używając poprawnej formy czasownika have got.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przeczytaj tekst i uzupełnij go czasownikami podanymi poniżej w czasie prateritum.Napisz w zdaniach,co jest zadaniem kibiców.Wykorzystaj podane wyrazy:kibicowanie,zagrzewanie,dodawanie,dopingowanie,śpiewanie,pocieszanie.. (0-5) Uzupełnij zdania 7.1.-7.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poczy slawa walczacych jest wazniejsza od zwyciestwa w bitwie rozwaz problem i uzasadnij swoje zdanie odwolujac sie do poznanych fragmentow piesni o rolandzie i innych tekstow kultury twoja praca powinna liczyc co najmniej 250 slow; wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli2..

Napisz zdania z czasownikem have got, wykorzystując podane wyrazy.

5.Mam jedną sukienkę w mojej szafie 4.I have got four tomatoes in my kitchen.. Odszukaj osiem przymiotników i napisz je.. ___ / 5 3 Napisz 5 zdań o Polsce wykorzystując informacje z tabelki.. Liceum/Technikum.. .Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym Prateritum : 1.. -Ułóż zdania z podanych wyrazów: 1.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. eat lunch go out .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Ustal właściwą kolejność wyrazów i napisz zdania z czasownikiem 'be' .Budowa zdania z czasownikiem modalnym - Szyk zdania z czasownikiem "möchten" - Zdania z czasownikiem to be - Zdania z czasownikiem "can" (umieć, potrafić)Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej for-mie.. Napisz pytania, używając podanych wyrazów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszyst-kie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Napisz odpowiedzi do pytań (X-nie, V-tak) Autor:• wybiera poprawne wyrazy w podanych zdaniach • dopasowuje właściwe wyrazy do podanych opisów • uzupełnia tabelę przyporządkowując podane wyrazy do właściwej zakreśla w zdaniach właściwe czasowniki i zapisuje poprawne zdania (WB) • wyszukuje w ciągu liter nazwy przedmiotów (WB) Uczeń: •pisze dwa zdania o wyglądzieKomentarze ..

rozwiązane.Have got 2 Napisz zdania z czasownikiem have got, wykorzystując podane wyrazy.

Dialog ze strony 46 podr cznika - 2 strony.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Zadanie 7.. Napisz zdania przeczące korzystając z podanych czasowników i zwrotów.. 6 My English teacher .Zestawienie trzech form czasowników nieregularnych w języku angielskim.. ___ / 5 3 Napisz 5 zdań o Polsce wykorzystując informacje z tabelki.. Teraz z nagraniami mp3 - posłuchaj wymowy wszystkich czasowników.Poniżej zapisz rozwiązanie zadania 7.. Natomiast, jeśli mówimy lub wykonujemy jakąś czynność używamy samego have lub has.. Język angielski.. król- góra- róża- 4.Podane wyrazy przepisz do tabelki według rubryk.. Potem odszukaj na obrazku osoby i rzeczy, o których jest mowa.. Podkreśl kolorową kredką ,,ó".. Używamy go mówiąc o posiadanych rzeczach, cechach a także o członkach rodziny, znajomych.. 1.Ułóż podane wyrazy tak by utworzyły zdania.użyj formę has got i hadn't got.. I (bananas ) but (lemons ) 3 Ułóż zdania z czasownikiem like, wykorzystując podane podpowiedzi.. 7/53 z wicze - 3 strony: 5. short answersUzupełnij zdania czasownikiem ,,dürfen" w odpowiedniej formie: 1.. Następnie uzupełnij odpowiedzi.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.. Napisz pytania używając podanych wyrazów .. Parnietaj, Žeby przed wyraŽeniem z\oŽonym z przymiotnika i rzeczownika wstawié a lub an.. Daje naj :)) 2011-01-14 19:05:42; Formy czasownika" have got i has got " 2011-09-15 18:12:11CZASOWNIK HAVE GOT I HAS GOT Czasownik have got oznacza mieć..

plss SZYBKOHave got 2 Napisz zdania z czasownikiem have got, wykorzystujac podane wyrazy.

Napisz przeczenia do podanych zdań, użyj formy skróconej: .. 6. order: U wyrazy we w a ciwej kolejno ci - 1 strona.. 1 zdania twierdzące P have got, has got (3os.he/she/it) D Mamy nowy samochód I have got a.Have you got ?. Rozwiń zdanie wyrazami z ramki i przepisz je do zeszytu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt