Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą

Pobierz

Wczytane liczby należy wyświetlić na ekranie.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. int liczba1, liczba2 .RE: [C++] prog.. Następnie wypisze je w kolejności podania, a później w odwrotnej.. Napisz program pobierający od użytkownika liczbę całkowitą, a wyświetlający jej silnię.. Próbę wczytywania liczby powtarzamy dopóty, dopóki użytkownik nieW programie na początku wczytywana jest wartość z klawiatury do zmiennej, a następnie dokonujemy zmiany jej typu na liczbę całkowitą.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemną, to powinien zostać poinformowany, że wymagana jest liczba dodatnia i poproszony o kolejną liczbę.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 30, wówczas program ma wczytać podanąNapisz program, który wyświetli 200 pierwszych liczb naturalnych — używając wybranej iteracji (for, while, do {.}. while).. //13.Napisz program który sprawdzi czy liczba a jest liczbą pierwszą.Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią.. Następnie program niech obliczy bok kwadratu o polu równym polu tego koła oraz bok innego kwadratu o obwodzie równym obwodowi koła..

Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią.. Zadanie 2.. Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią.. W pętli umieścić można warunek sprawdzający czu poprzednia liczba jest większa od wpisanej teraz, jeśli tak to pod zmienną max po prostu podstawia tą liczbę.Napisz program, wczytujący z klawiatury dwie liczby i wyświetlający ich sumę.. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemną, to powinien zostać poinformowany, że .. Zmodyfikowałbym program jacka dodając pętle for myślę iż będzie to wygodniejsze i krutsze.. Zadanie 9.. W dalszej części stosujemy instrukcję if sprawdzając czy wartość podanej liczby jest większa od 0.. Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę rzeczywistą będącą promieniem okręgu (koła), następnie program oblicza i wyświetla na ekranie obwód okręgu i pole koła o podanym promieniu.. Użyj do tego tablicy.Napisz program wczytujący 3 różne liczby i wyświetlający je w kolejności od najmniejszej do największej 2.Wczytaj 10 liczb i znajdź oraz wydrukuj największą z nich.. wybierający największą liczbę.. 5.Napisz program, który pobiera od użytkownika liczbę całkowitą reprezentującą jego wiek, a następnie wyświetla na ekranie informacje ile lat będzie mieć po upływie dziesięciu lat..

Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.

Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru.. Jeśli wartość będzie większa od 0 na ekranie wyświetlony będzie napis Wpisałeś liczbę dodatnią, jeśli nie, program wykona kolejną .Napisz program, pobierający z klawiatury liczbę całkowitą i mówiącą o tym czy jest ona z przedziału .. Trzeba zdefiniować 5 zmiennych.. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemną, to powinien zostać poinformowany, że wymagana jest liczba dodatnia i poproszony o kolejną liczbę.. Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ile razy najmniejsza liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Jeśli ich suma będzie większa niż 30, należy wyświetlić stosowną informację.. Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą i wypisujący listę jej dzielników naturalnych (po jednym w każdej linii).Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą, który obliczy obwód i pole koła o wczytanym promieniu i wyświetli jako liczbę rzeczywistą.. Wykorzystaj operator reszty z dzielenia %.1.4.3 Napisz program wczytujący ze standardowego wejścia trzy dodatnie liczby całkowite n, m i k, i wypisującyw kolejnych wierszach wszystkie wielokrotności n większe od m i mniejsze od k.Zadanie 8..

Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.Zadanie 1.

(Rok przestępny) Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 30, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.2.. w formacie: 0!. Napisz program, który wczytuje z klawiatury nieujemną liczbę całkowitą n i wypisuje.. Napisać program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą oznaczającą rok i wypisujący na ekranie konsoli informację czy jest to rok przestępny.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie.. wartość 0!. (Wymiary walca) Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie dodatnie liczby rzeczy-Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. 8Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.Wskazówka:zastosuj operator reszty z dzielenia % Napisz program wypisujący na ekranie potęgi liczby 2 (od potęgi 0 do potęgi 8).Napisać program wczytujący z klawiatury dwie liczby całkowite i wypisujący na ekranie konsoli ich sumę..

Napisz program(C++) wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

Napisz program wczytujący z klawiatury dwie dodatnie liczby całkowite n i m, i. wypisujący w kolejnych wierszach wszystkie dodatnie wielokrotności n mniejsze bądź.. Zadanie 9.Aby uzyskać wizję na temat tablic, posłużę się przykładem: napisz program, który pobierze 5 liczb z klawiatury.. 2.Napisać program, który odgaduje liczbę całkowitą z zakresu 1, …, 100 pomyślaną przez użytkownika.. Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ileC++ 5 - Informatyka: ZADANIE 5 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Użyj stałej PI.. Zadanie 2.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 15, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Wykorzystaj zmienne obwód, pole dla zapamiętania tych wartości.. Zadanko niby proste, ale nie wiem jak sprawić by użytkownik mógł podać poprawny mumer 3 razy.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Nie możemy tego zrealizować poprzez wypisywanie liczb na bieżąco przy użyciu jednej zmiennej.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Użytkownik odpowiada jedynie, czy zgadywana liczba jest za mała / za duża.. Wskazówka: Operator reszty z dzielenia to %.. (np. na początku a=2, b=7, po zamianie a=7, b=2) .. Napisz program wczytujący z klawiatury 6 kolejnych liczb.. 3.Z klawiatury są wczytywane oceny pewnego produktu, klasyfikowanego zgodnie ze szkolną punktacją: 1-b. źle, ., 6-celująco.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok,a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. Wskazówka: Operator reszty z dzielenia to %.. Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. równe m.. Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt