Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą my name is jack

Pobierz

Wpisz znak 7 w kratkę odpowiedzi A, B albo C.. Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie .. I've gotPrzeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Zakreśl literę A, B albo C.. The woman advises the man toAngielski test pilne ___ /5 2 EXAM TASK Przeczytaj poniższy tekst.. Zakreśl literę a, b, c lub d.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 400 m. Ola pokonała tę trasę w czasie 160 s, a Jacek - w czasie 100 s. Dokończ zdanie.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. 49ab2 2− Zadanie 9.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. zdania.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne.. Po obu obniżkach laptop kosztuje 2400 zł.. D. zaimek, rzeczownik, spójnik, partykuła.Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zakreślając literę a, b, c lub d.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 1-6, przeczytaj zdania.. I had met Jack before.Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Dokończ zdanie.. C. zaimek, czasownik, partykuła, zaimek.. The girl .Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. W wypowiedzeniu Po chwili zastanowienia zrozumiemy, że to naturalne podkreślone czę-ści mowy to w kolejności A. przyimek, czasownik, partykuła, spójnik.. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9Matura rozszerzona - środki językowe, TEST WIELOKROTNEGO WYBORU.. Przykład: 0.Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Zaznaczi zdanie jest prawdziwe.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. (0-3 pkt) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.. a) who b) whom c) which d) whose 3.w zadaniach 1.1.-1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C.. B. przyimek, rzeczownik, spójnik, zaimek.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.W zadaniach (1-4) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji z ćwiczenia 1.. Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł.. Następnie zaznacz właściwe odpowiedzi zgodnie z podanym przykładem.. B. Fragment w tekście: "Andy Warhol was a famous American artist who was born in 1928.". - Andy Warhol to słynny amerykański artysta urodzony w 1928 roku.1.. Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jacka i przez Olę jest równa:Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH 7 zadań, 60 minut Liczba punktów: _____ / 40 p..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.Dokończ zdanie.. Zadanie 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Przeczytaj teksty.. Zakreśl Literę A, B albo C .. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zakreśl literę A, B Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C.Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom rozszerzony - część II 3 Zadanie 6.. Zadanie 1.. Zadanie 6.. Zadanie 2.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 8x=3000g .Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/B, ponieważ C/D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6.. Zadania 1.1.- 1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

- 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

The man is speaking atz podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B albo C. MEETING IN A GALLERYUsłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wyrażenie: (2 33 2a bb a+− )( ) jest równe A.. Przeczytaj teksty na różne tematy i podkreśl poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z aktorką.Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt