Wulkanizm i trzęsienia ziemi w azji notatka

Pobierz

Na początku obejrzyj krótki filmik wprowadzający w temat .Teraz Chiny.. Dlatego pojawiają się niebezpieczne wstrząsy.. Zewnątrz powłokę Ziemi tworzą ruchome płyty.Lekcja 3: Gdy takie zjawiska zachodzą na lądzie, mogą tworzyć źródła termalne, w szczególności gejzery.W pobliżu gorących źródeł często powstają uzdrowiska.Z kolei woda morska wnikająca w skały wulkaniczne w pobliżu grzbietów śródoceanicznych wydostaje .Wulkanizm i trzęsienia ziemi Wulkanizm i trzęsienia ziemi są zjawiskami dobrze znanymi wielu mieszkańcom naszej planety.. rów gest0 zaludnionych.. Rejestracja.. Chiny-najludniejszy kraj świata.. \ Klasa 8 \ Azja \ Rolnictwo Azji Karta pracy indywidualnej "Rolnictwo Azji" .Wulkanizm to procesy związane z przemieszczaniem się magmy z wnętrza Ziemi aż do jej powierzchni.. Wartym wspomnienia jest również trzęsienie ziemi na obszarze Kalifornii w 1906 r., które nawiedziło m.in. San Francisco.Katastrofalne trzęsienia ziemi pod dnem oceanów, a jednocześnie w pobliżu wysp lub kontynentów mogą powodować zniszczenia będące efektem zarówno wstrząsów, jak i wywołanych trzęsieniem potężnych fal tsunami.. Większość czynnych wulkanów kuli ziemskiej znajduje się w pacyficznym pierścieniu ognia.. Jego siła może 10 000 razy przewyższyć siłę bomby atomowej, zrzuconej na Hiroszimę w 1945r.. W nocy z 19 na 20 kwietnia do silnego trzęsienia ziemi doszło w prowincji Syczuan, w środkowo-zachodnich Chinach..

Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji.

W południowej Europie trzęsienia ziemi są częste, bo aktywność sejsmiczna jest duża.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Najsilniejszymi trzęsieniami ziemi w XX w. były trzęsienia w Chile (w 1960 r.) i na Alasce (w 1964 r.).. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. POWSTAWANIE ŁAŃCUCHÓW GÓRSKICH Strefa kolizji -jest to granica pomiędzy płytami, w obrębie której następuje kolizja dwóch płyt kontynentalnych .kom ziemi oraz ocenié skutki trzçsielí ziemi i tsunami dla obsza.. Litosfera podzielona jest na 7 dużych i kilkanaście mniejszych płyt.. Ofiar jest jeszcze więcej - ok. 160 zabitych i kilka tys. rannych.Trzęsienia Ziemi Trzęsienie Ziemi należy do najbardziej niszczących zjawisk naturalnych na Ziemi.. Środowisko geograficzne Azji-część I. Azja: * aktywnośd sejsmiczna *aktywnośd górotwórcza * aktywnośd wulkaniczna.. Rolnictwo Azji.. Trzęsienia tego typu są najbardziej niebezpieczne.Start studying Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji/ GEOGRAFIA ._.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.AZJA - środowisko przyrodnicze; Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga wszystkich półkul; Ma dużą rozciągłość równoleżnikową i południkową;szkoła ponadpodstawowa geografia klasa 1 Autor: Katarzyna Kaczmarek Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi Podczas tej lekcji: Poznasz rodzaje procesów wewnętrznych..

Wulkanizm i trzęsienia Ziemi w Azji.

Trzęsienie Ziemi rodzi się zwykle głęboko pod skorupą ziemską.. Znać ruchy płyt litosfery: kolizję (w tym także subdukcję), spreading, ruch równoległy (a także wskazać na mapie miejsca, w których występują) oraz formy, które powstają wskutek tych ruchów.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Miało siłę 7 stopni w skali Richtera, a jego epicentrum znajdowało się najbliżej miasta Ya'an, na granicy Wyżyny Tybetańskiej.. Podsumowanie .\ Klasa 8 \ Azja \ Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji Scenariusz lekcji "Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji" - karty pracy 17 kB Karty pracy do scenariuszy lekcji Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów..

Dowiesz się, czym jest wulkanizm i plutonizm.

*płyta iraoska *płyta arabska.. Cele szczególowe Wiadomo§ci A — Uczefi zna: poloienie geograficzne Azji, zasieg Ognistego Pieršcienia , nazwy najwiekszych wulkanów w Azji.. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na granicy Afganistanu i Pakistanu.TEMAT: Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji.. Wiedzieć, dlaczego w Azji obserwujemy zjawiska wulkaniczne i trzęsienia Ziemi 2.. Przyczyną jest położenie na granicach płyt litosfery.. Notatka: To kontynent charakteryzujący się dużą aktywnością procesów wewnętrznych.. Dochodzi tam do rozładowania powstałych podczas orogenezy naprężeń.. Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki.. Do tego rodzaju trzęsień zaliczamy też trzęsienia w rejonie uskoków tektonicznych.. Płyty litosfery mogą się rozsuwać , tworząc miejsca zwane strefą ryftu ( rozrostu ) lub mogą się zderzać się ze sobą - wówczas to zwykle jedna z nich (przeważnie oceaniczna) wsuwa się pod drugą (najczęściej lądową), a linię .Trzęsienie ziemi o sile 6,6 stopnia w skali Richtera miało miejsce w południowo-zachodniej Azji.. Budowa wulkanu - kolorowanka 3D .. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek : na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu , na Nizinie Indusu , na .Wreszcie oblężeni w zamku widząc że nie mają znikąd pomocy, wysłali posłów do panów ziemi pruskiej i wonczas wysłano bratu Gunlera von Schwarzburg z Prusakami, którzy razem z tymi pomorzanami, co byli w zamku, ciągłymi wypadami nękali tych, którzy byli w mieście.Azja jest kontynentem wielkich geograficznych kontrastów..

B — proces powstawania Himalajów,Wulkanizm i trzęsienia Ziemi - zasoby e-podrecznika.

Wulkany występują również w Europie, w Afryce, na Hawajach i w górach Kaukazu.Ruchy płyt litosfery są przyczyną powstawania takich zjawisk, jak trzęsienia ziemi i wulkanizm.. W 2011 roku u wybrzeży japońskiej wyspy Honsiu miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi.Rolnictwo Azji Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. Te trzęsienia ziemi często opisywane są w literaturze naukowej i podręcznikach szkolnych.. Post awa Uczefl ksztaltuje umiejetnošci dyskusji i pracy w grupie.. Wulkanizm i trzęsienia Ziemi w Azji.. TOPIC 1 Co to wulkan Wulkan Wulkan (z łac. Vulcanus - imię rzymskiego boga ognia) - miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i coTrzęsienia ziemi występują też w rejonach najmłodszych gór, formowanych podczas alpejskiego cyklu krajobrazotwórczego.. Logowanie.. Miejscem, w którym dochodzi do wydostania się magmy na powierzchnię jest wulkan, czyli otwór w skorupie ziemskiej.Razem z płynną magmą wydobywają się również jej produktu w stanie skupienia stałym oraz gazowym.Wulkanizm wpływa też na termikę wód podziemnych, podgrzewając je oraz wzbogacając w minerały wyniesione z głębi ziemi.. Bliski Wschód-kultura i gospodarka.. W Azji występuje wiele obszarów i cech środowiska przyrodniczego, które są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne - zestawione razem tworzą właśnie kontrasty.1.. Będziesz potrafił opisać, w jaki sposób procesy wewnętrzne wpływają na kształtowanie powierzchni Ziemi.. Środowisko geograficzne Azji-część II.. - Plutonizm - ogół procesów geologicznych zachodzących we wnętrzu Z - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Polub to zadanie.Ziemia cały czas jest w ruchu.. Termin kontrast wywodzi się z języka włoskiego i oznacza 'ostro uwydatniające się różnice, sprzeczności i przeciwieństwa'..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt