Zapisz w zeszycie odpowiedzi zgodne z treścią przeczytanego fragmentu

Pobierz

Zapisz w zeszycie budowę wiersza, według schematu: tytuł wiersza , autor, ilość zwrotek, ilość wersów w wierszu, ilość wersów w zwrotce.. Będzie to fragment felietonu.. Zdjęcia zadań prześlij na moją pocztę elektroniczną () do 10 maja br. Wskaż go.. Zdania zgodne z treścią fragmentu: Odpowiedź na zadanie z Między Nami 1Uzupełnij zdania w zad.. 1, str. 66 w zeszycie ćwiczeń .Zadanie 2 Wyjaśnij powiedzeń, zapisz w zeszycie.. Wpisz odpowiednią literę w miejsca 4.1.-4.7.. 3 i spróbuj zrobić krótki opis, o tym jak wygląda sprawa używania komputera przez Ciebie i Twoich kolegów.. Repetytorium.. - co musisz umieć lub potrafić samodzielnie wykonać.. Wykonaj w zeszycie zad.5 ze str.51.. do każdego fragmentu tekstu.. Zdanie z rozsypanki wyrazowej.. Spójrz na pytania w zad.. - zadanie 14: Wysłuchaj nagrania z załącznika.. Użyj kilku zdań.. Question from @dariasoska606 - Język angielskiZapisz w zeszycie do j. polskiego powyższy temat Na zajęciach poznasz wypowiedź jednego z polskich reżyserów.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Połowa i ćwierć - jednostki czasu kalendarzowego.. Aby wybrad prawidłową odpowiedź, powinieneś jeszcze przed przeczytaniem tekstu3 Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Doświadczenia związane z glebą.. Wiadomości wstepne Korzystając z poniższych informacji zapisz w zeszycie w jednym zdaniu, kim jest KrzysztofSpowiedź Jacka Soplicy - streszczenie fragmentu "Pana Tadeusza"..

Zapisz w zeszycie wypowiedzi zgodne z treścią przeczytanego tekstu.

4, najbardziej pasuje do treści tekstu?. Wykonaj zad.. W zeszycie zapisz: czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie oraz określ gatunek literacki przeczytanej lektury.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zapisz w zeszycie.. Posłuchaj wywiadów w zadaniu 2, str. 86 i obejrzyj ankietę.. Drogi Rodzicu, proszę o zdjęcie wykonanego zadania.. Następnie napisz odpowiedzi na pytania w zeszycie - zadanie 1, str. 86.. N Przypomnij sobie liczebniki główne, które są często sprawdzane w tego typu ćwiczeniach.. Przypomnij sobie fragment, w którym wybuchł pożar.. - zadanie 11: Przeczytaj wpis na blogu zamieszczony w górnej części strony.. Zapisz w zeszycie w .Zapisz w zeszycie temat: Porozumienie to podstawa.. by zgadzały się z opisem w podręczniku, i zapisz je w zeszycie.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Nowe słowa zapisz w zeszycie.. 5.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Na podstawie tekstu uzupełnij tabelę.. Poniżej przedstawione zostały pewne strategie pomocne przy rozwiązywaniu tego typu zadao.. Wykonaj zad.. Zastanów się nad treścią wiersza i porozmawiaj o nim z domownikami.. Następnie przyporządkuj ustnie osobom właściwe informacje z ankiety.. Uzupełnij tabelę porównującą postać Rejenta i Cześnika na podstawie przeczytanego fragmentu z podręcznika..

Następnie napisz w zeszycie streszczenie przeczytanego fragmentu.

Z pewnością zauważyliście, że wyjątkową umiejętność porozumiewania się między panem Nikodemem a jego psem.Przyporządkuj ustnie zdjęciom nazwy posiłków w szkole.. W tekście czytanki podany jest przepis na smażoną rybę.. duch ach smok jęk strach zuch lęk bok Ułóż rymowankę z tymi wyrazami.. Wpisz T (true) lub F (false).. Wypisz z tekstu co najmniej 6 wyrazów związanych z okresem wielkanocnym.. Pokoloruj tym samym kolorem wyraz i jego wyjaśnienie (str. 51 zad.4) · Zapisz w zeszycie dzisiejszy temat i datę.. Odpowiedz na pytania do tekstu.. Połącz w pary odpowiednie fragmenty zdań - ćw.. Temat : Wykonanie działań na drzewkach matematycznych.. W tym celu posłał po Klucznika zwanego też Gerwazym.Odpowiadamy pisemnie, w zeszycie.. Zadanie dla chętnych (na ocenę): Wykonaj plakat według własnego pomysłu , na którym umieścisz zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą .3.. Opis, powinien zajmować Tobie minimum jedną stronę w zeszycie w jedną linię.. Imię Rejent CześnikOtwórz podręcznik na str. 92 i przeczytaj tekst.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 7 2 Lena im Interview Alltag 1 Gramatyka: Czasowniki zwrotne Komunikacja: Wyrażam .W przypadku odbioru tekstu czytanego zazwyczaj podane są 2 lub 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest w całości zgodna z treścią przeczytanego tekstu..

3 na str.51 zgodnie z treścią przeczytanego fragmentu lektury.

Odpowiedz ustnie na pytania z zadania 3, str. 86.3.. Zad.3b str.229.- W zeszycie ćwiczeń nr 2 na stronie 30 jest opowiadanie pt. "Car i koszula"- przeczytaj je bardzo uważnie, a następnie wpisz do zeszytu plan ramowy tego tekstu.. Zaznacz, które zdania są zgodne z .Wykonaj następujące ćwiczenia z podręcznika: Na rozgrzewkę 182. ćw.1 str.178.. Jak doszło do uratowania kamienicy?. Na początek więc dwie informacje o autorze i rodzaju tekstu, jakim jest felieton.. Podczas zajazdu na Soplicowo Ksiądz Robak został postrzelony przez Moskali.. Edukacja matematyczna: Mnożymy i dzielimy przez 8.. - Zadanie dodatkowe (dla chętnych): w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 5 ze strony 33 (na podstawie trzech ilustracji masz dopisać dalszy ciąg opowieści o carze).Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. W zadaniach (3.1-3.4) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-6) Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów.. Wykonaj ćwiczenie 8 str. 181.. Opisz psa Lampo w zeszycie w jedną linię, pamiętaj o akapitach i zasadach, które znajdują się poniżej.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3zgodnie z treścią tekstu.. 2 str.59 Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki - ćw.. The first stamp was the Penny Black .Odpowiedzi zgodne z treścią przeczytanego tekstu zapisz w zeszycie (całym zdaniem).. Przeczytaj Nową wiadomość str. 181..

Zaznacz odpowiedzi zgodne z treścią przeczytanego - Zadanie 1: Między nami 2.

W tym celu wykorzystaj zdania z zad 1. str.229.. Zastanów się, które zdanie z podanych w ćw.. Zadanie 3 Połącz liniami wyrazy tak, by się rymowały.. Pisanie odpowiedzi na pytanie.. 3 str. 60 Zamień rzeczowniki na czasowniki lub odwrotnie - ćw.. Notatkę zapisz w zeszycie.. Odpowiedz na pytanie: Czy Mike i Jim są do siebie podobni?NOGÓLNE Zapoznaj się z informacją w podanej notatce.. - zadanie 12: Napisz, czy poniższe zdania są zgodne z treścią przeczytanego tekstu (true) czy nie (false).. samoocena 1.Zaznacz odpowiedzi zgodne z treścią listu- Karty polonistyczne, ćw.. N Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.MJA-1P Strona 3 z 13 Zadanie 3.. Rana była tak silna, iż bernardyn postanowił przed śmiercią oczyścić swoje sumienie.. Nazwy dźwięków typu: warkot, .. w tekście.. Napisz go tak, jak prawidłowo zapisuje się przepis (patrz str.204).. N Nastaw się na wysłuchanie dialogu z określonego obszaru leksykalnego z .. Na podstawie przeczytanego tekstu literackiego odpowiedz w zeszycie na pytania: Co wspólnego ze sobą mają .. zapoznaj się z jego treścią, a .Posłuchaj rozmowy telefonicznej i zapisz w zeszycie, które zdania są zgodne z jej treścią (R), a które - nie (F).. slowa na start cwiczenia czesc 1 str 102Przeczytaj tekst.. Zapoznaj się z treścią w podręczniku .2.. Należy podpisać plik zdjęciowy (imię i nazwisko, nazwa zadania)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt