Książka pod redakcją przykład

Pobierz

Opis w bibliografii: Zarządzanie.. Przykład MARCINIAK K., SIKORA K., SOKOŁOWSKID.. Książka -pod redakcją (ponowne cytowanie) Przykłady: przypis A. Dąbrowski, Podstawy …, dz.cyt., s. 83. lub A. Dąbrowski, Podstawy …, op.cit., s. 83.. Artykuł zamieszczony w czasopiśmie, cytowany po raz pierwszy:W przypadku pracy napisanej "pod redakcją", najpierw podaje się tytuł publikacji, potem nazwisko redaktora ze skrótem "red." Wpis - opis występujących elementów IMIĘ (lub inicjał imienia) I NAZWISKO AUTORA - należy podawać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu;2) rozdział lub artykuł w pracach zbiorowych - gdy książka wydana jest pod redakcją lub ma kilku autorów, a można zidentyfikować autora interesującego nas rozdziału (artykułu) np. 1 E. Wnuk-Lipiński, Zmiana systemowa, [w:] E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości.Książka Cieciucha (2013) napisana w języku polskim (link znajduje się poniżej) jest bardzo dobrym i bogatym przykładem publikacji, w której użyto stylu APA.. Opis bibliograficzny recenzji zamieszczonej w czasopiśmie Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, Tytuł recenzowanej książki, rec.. Nazwisko (red.), Miasto wydania: Nazwa wydawnictwa rok wydania, strona.. imięArtykuł znajdujący się w książce wydanej pod redakcją, cytowany po raz kolejny: Przykład: 1 A. Chodubski, Migracje …, dz. cyt., w: J. Balicki (red.), Integracja, dz. cyt., s. 40. lub 1 A. Chodubski, Migracje …, op..

AbyKsiążka napisana pod redakcją.

Podtytuł, Oznaczenie wydania (pierwsze pomijamy), Miejsce Wydania, Wydawca, Rok wydania.. Opis bibliograficzny książki Autor (Nazwisko Imię), Tytuł.. 4) Artykuł w pracy zbiorowej pod redakcją: Inicjał imienia.Książki pod redakcją Mariusz Szczygła będą zapewne źródłem zaskoczenia u wielu czytelników; w końcu już prawie nikt nie pamięta, że od skrupulatnej reporterskiej pracy zaczynali najważniejsi powieściopisarze jak Bolesław Prus, Zofia Nałkowska czy Stefan Żeromski.I.. Podajemy nazwisko redaktora tomu (dopiero w bibliografii wskazuje się, że jest to redaktor tomu).. Teoria i praktyka, (red.) A. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa: PWN 2013, s. 9.. Dwaj producenci pewnego wyrobu sprzedają swe wyroby na rynku, którego wielkość jest stała.. (red.), Tytuł książki.. Prawidłowe przygotowanie przypisów i bibliografii to niewątpliwie jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych elementów pracy nad tekstem naukowym, od którego w dużej mierze zależy wizerunek publikacji.. A. Filipkowski, Elementy …, dz.cyt., s. 89. lub A. Filipkowski, Elementy …, op.cit., s. 89.. Stron: 611 Rok wydania: Warszawa 2013.. Przedstawiamy Państwu "Podręcznik Usług Społecznych - przykład Niemiec" pod redakcją Adalberta Eversa, Rolfa Heinze, Thomasa Olka jako kolejny - 13 tom tłumaczeń w ramach serii "Współczesna Polityka Społeczna".2021-12-08..

Wydawnictwo zwarte (książka).

Wówczas - w przypadku książki - na okładce znajdziemy zazwyczaj tylko nazwisko redaktora, a nazwiska autorów poszczególnych części pracy znajdziemy np. w spisie treści.. Przykład: W Mińsku.. • w przypadku powołania się na pozycję, która została zacytowana w innej publikacji należy powołać się na autora publikacji, w której cytat został zamieszczony, np.Książka napisana pod redakcją Podajemy tylko nazwisko redaktora tomu (dopiero w bibliografii wskazuje się, że jest to redaktor tomu).. Drugim typem publikacji, która ma więcej niż jednego autora, jest praca zbiorowa, zwana czasem "publikacją pod redakcją".. Dziennik Miński, 16. k) Materiały archiwalne - podajemy nazwę archiwum, zespół archiwalny, sygnaturę.. Opis bibliograficzny książki Tytuł.. Kraków: Copernicus Center Press, 2015. kolejne wydanie danego tytułu Jeśli, np. ze względu na potencjalne trudności z jednoznaczną identyfikacją, wskazane jest3.. Profesorowi WiesławowiMaikowi w 70-lecie Urodzin,*Książka pod redakcją to publikacja, w której rozdziały pisane są przez różnych autorów.. Zwykle jest tak, że są to osoby odpowiedzialne za poszczególne rozdziały lub części danej publikacji.Pod redakcją Aleksandry Wójtowicz i Jacka Paulinka Instytut Badań Literackich PAN, książka Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, pod redakcją naukową Aleksandry Wójtowicz i Jacka Paulinka Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym to jeden z trzech tomów trylogii, przygotowanych w ramach grantu NPRH MNiSW Literaturoznawstwo architektoniczne (nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016).KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ •Przykład Przypis dolny: 1 Zarządzanie..

Link do książki Cieciucha (2013):książka pod redakcją Nazwisko I.

Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony) Przykład opisu bibliograficznego artykułu (rozdziału) z książki pod redakcją Sprusiński, Michał.- Praca zbiorowa pod redakcją.. Murawski R. (red.), Filozofia matematyki i informatyki.. Praca zbiorowa - zbiór prac kilku autorów pod redakcją.Książki Prace zbiorowe Wydawnictwa zwarte jednotomowe Szablon Nazwisko i Inicjałimienia redaktora (red.), Tytuł.. ), Zadania rachunkowe oraz przykładowe pytania kolokwialne i egzaminacyjne z chemii, Białystok, Politechnika Białostocka, 2004, ISBN 83-88229-66-4.. Akty prawne.. Opis wydawnictwa zwartego (książki).. Poniżej znajdziesz kilka porad, które - mamy nadzieję - rozwieją wszelkie wątpliwości na temat tego, jak .Zasady ogólne sporządzania bibliografii: W bibliografii na końcu tekstu podajemy tylko te pozycje, do których odwoływaliśmy się w tekście.. Przykład: pierwsze cytowanie (Archiwum Akt Nowych w Warszawie - dalej: AAN, Centralny Komitet Obywatelski w Piotrogrodzie - dalej: CKO, 11); kolejne cytowanie (AAN, CKO, 11).Imię Nazwisko Autora PRZECINEK Tytuł książki KROPKA Podtytuł książki KROPKA PRZECINEK tłum KROPKA Imię Nazwisko Tłumacza PRZECINEK Nazwa Wydawnictwa PRZECINEK miasto 1996, s KROPKA 100 KROPKA.. (red), Koncepcje i problemy badawcze geografii..

3) Praca zbiorowa pod redakcją: Tytuł kursywą, Inicjał imienia.

Jeśli w tekście odwołujemy się do jakiejś publikacji, musi się ona znaleźć w bibliografii!. Podtytuł, redaktor lub redaktorzy w pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania.. Wydawnictwo: WSP im.. STYL TRADYCYJNYwydania.. Przed wysłaniem tekstu konieczne jest sprawdzenia powyższych dwóch wymogów, jak również prawidłowości podawanych danych (nazwisk, tytułów .Tekst pochodzi z książki pod redakcją K. Kukuły "Badania operacyjne w przykładach i zadaniach", PWN, 2011 1 Gry dwuosobowe o sumie zero Przykład 1.. Wskazujemy początek tytułu, np. ustawy, rozporządzenia (w bibliografii pojawia się pełny tytuł.Anglojęzyczne tytuły artykułów, periodyków i książek zapisujemy wielkimi literami oprócz spójników, przedimków itp., cudzysłów górny w przypadku czasopism.. Akty prawne Wskazujemy początek tytułu, np. ustawy, rozporządzenia (w bibliografii pojawia się pełny tytuł).Przykład: Pawlak Waldemar, Koalicja 2.0, rozm.. Tytuł artykuł (rozdziału).. Jacek Żakowski, "Polityka", 2007, nr 46, s. 18-20.. PRZYKŁAD: G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską., Universitas, Kraków 1996, s. 10-12.Książka pod redakcją Marcina Kafara stanowi znakomity przykład wprowadzania do refleksji w obszarze nauk społecznych tych sposobów analizy rzeczywistości, które od ponad dekady są cierpliwie rozwijane w Polsce, a odwołują się do niezwykle ekspansywnych nurtów analiz jakościowych.Opis.. Monografia pod redakcją: Anny Dereń, Jolanty Tersy, Teresy Sadoń-Osowieckiej Nauczycielskie zmagania z podstawą programowąRecenzja Książki pod Redakcją Naukową Moniki Kostery pt. "O Przedsiębiorczości Historie Niezwykłe: Studia Przypadku z Przedsiębiorczości Humanistycznej Author Krzysztof LejaPrzykład: Świsłocka R. (i in.. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej), miejsce i rok wydania.. Przykład: Kapuściński Ryszard, Heban, Warszawa 2003. przepr.. "Książka ukazuje sposób myślenia o pracy i rozwoju zawodowym nauczycieli w wielu krajach oraz oferuje przegląd wyników badań z zakresu pedeutologii, które mogą być inspirujące dla badaczy polskiej oświaty"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt