Środki uzależniające prezentacja

Pobierz

Życie w … (wybranym państwie).. I. Nikotyna - organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych zawarty w liściach i korzeniach tytoniu szlachetnego .. Nauczyciel dzieli klasę losowo na dwa zespoły.. Osiągnięcia współczesnej techniki.. Narkotyki są niezwykle szkodliwe.. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków.Kategorie środków uzależniających możemy podzielić na: • środki poprawiające doraźnie samopoczucie, do których zaliczamy alkohol, leki, narkotyki i papierosy • zachowania redukujące napięcie emocjonalne poprzez kompulsywne objadanie się, ćwiczenia fizyczne, rozrywkęNarkotyki to środki wywołujące uzależnienie.. Mogą powodować uczucie niepokoju, bóle głowy, dezorientację, silne halucynacje i urojenia, a nawet ataki szału.Środki odurzające i substancje psychotropowe dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne.Prezentacja programu PowerPoint.. Przy większych dawkach może nastąpić zgon.nowych środków psychoaktywnych i promujących zdrowy styl życia.. Trzecia to stopień i zasięg aktywowania dopaminy w mózgu.a)naturalne sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną: spacer, rozmowa z przyjacielem itd.. Grzegorz Niemczyk.. Każdy zespół przygotowuje argumenty do dyskusji na wskazany przez nauczyciela temat..

Substancje uzależniające.

Druga, to cena środka (kupowanego nielegalnie) - niska może powodować większe nim zainteresowanie.. Wzmacnianie postaw asertywnych.. Obalenie mitów dotyczących używania alkoholu.. Kacper Kromka.Lekozależność, inaczej nazywana także farmakomanią to uzależnienie od różnego rodzaju leków.. Cele operacyjne: po skończonych zajęciach uczeń -5.Prezentacja.. Woda jako żywioł (prezentacja w Power Point) Title: METODA PROJEKTU SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA Author: kucik Last modified by: Malik Created Date: 9/12/2009 10:05 .UŻYWKI to produkty spożywcze niemające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy.. Wykład - substancje uzależniające (prezentacja multimedialna lub z użyciem materiałów pomocniczych - plansz o substancjach uzależniających).. Zespół nr 1 zapisuje argumenty w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto odmawiad, gdy inni namawiają mnie do sięgania po środki uzależniające?Używki mogą być bardzo szkodliwe.. CZAS ODDZIAŁYWAŃ Cały rok szkolnyIstnieją również terapie antynikotynowe, wspomagające proces rzucania papierosów.. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zachowań asertywnych.. Jest swojego rodzaju formą toksykomanii, czyli nadmiernego, okresowego lub systematycznego przyjmowania substancji, które działają szkodliwie na ludzki organizm..

Narkotyki, dopalacze oraz inne środki odurzające i uzależniające ZADANIA 1.

Substancje psychoaktywne, to takie, które oddziałują na centralny układ nerwowy, powodując zmiany nastroju, spostrzegania, świadomości i zachowania.Środki uzależniające stosowane z wyboru zmniejszają poczucie dyskomfortu psychicznego i stanowią istotny sposób radzenia sobie z bolesnymi doznaniami i odczuciami Słabym punktem hipotezy Duncana jest problem odróżnienia osób uzależnionych od okazyjnie zażywających oraz niezgoda środowiska medycznego na używanie terminu samoleczenie dla zachowań w istocie destrukcyjnych.Środki uzależniające.. Należy przy tym pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zarówno substancje uzależniające o działaniu pobudzającym jak i o działaniu silnie hamującym.. program profilaktyki uzależnień Uzasadnienie podjęcia realizacji programu: Coraz młodsze dzieci sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki.Strzykawka z herą to również HIV Kompot polska hera Brązowy cukier - brown sugar, taki niewinny karmelek Skutki zażywania heroiny Środki pobudzające Amfetamina - rożne postacie Amfetamina - fałszywy lek na naukę Prezentacja programu PowerPoint Met-amfetamina tzw. lód Met-amfetamina tzw. lód Kokaina Kokaina Koks - anioł .młodych ludzi do przekonania, że środki uzależniające są swego rodzaju ucieczką w brak odpowiedzialno-ści, w nieuczucie - że zatrzymują dorastanie [5, 8]..

b)chemiczne sposoby radzenia sobie ze stresem: alkohol, papierosy, leki czyli środki uzależniające.

Młodzież sięga po nie wierząc, że dozna odprężenia, zapomni o stresie.. Pierwsza kategoria to szkody, jakie dana substancja powoduje w organizmie.. Słynne postacie z przeszłości.. Przedawkowanie tych środków polega na spowolnieniu myśli, mowy, ruchów, senności aż do wystąpienia śpiączki.. Mogą zniszczyć zdrowie, a nawet spowodować zgon.. * ZAPAMIĘTAJ !. (N) Podany drugi sposób radzenia sobie ze stresem to stosowanie środkow uzależniajacych prowadzących do uzależnień i nałogów.3.. ALKOHOL- należy do najpospolitszych używek.Środki hamujące to: alkohol, leki nasenne, uspokajające, opary, rozpuszczalniki.. Wyróżniamy następujące środki farmakologiczne: Leki dostępne bez recepty: Nikotynowa Terapia Zastępcza (gumy, pastylki do ssania, plastry, inhalator, tabletki podjęzykowe, spray) Cytyzyna (Tabex, Desmoxan) Leki z przepisu lekarza:tu środki uzależniające.. Powodują one bowiem fi zyczną degradację organi-zmu, uszkadzając wiele organów wewnętrznych (zwłaszcza mózg), a także transformację psychiczną (uzależniając, stymulując niekiedy zachowania agresywne, wywołując zaburzenia psychiczne itp.) oraz swoistą przemianęIstnieją różne środki narkotyczne, które się pali lub wdycha..

Ludzie młodzi oczekują cudownego działania środka, jak z kolorowych reklam ...to środki wywołujące uzależnienie.

Wzmocnienie poczucia własnej wartości.. (danego kraju) Angielska rodzina królewska.. WSPÓŁCZESNE UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻY, ICH WPŁYW NA ZACHOWANIE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI.. W odpowiedzi na potrzeby szkół Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji opracował pakiet scenariuszy zajęć, które poruszają tematykę dopalaczy i mogą być zrealizowane z uczniami na godzinach wychowawczych oraz z podczas zebrań z rodzicami.- rozwijanie świadomości emocjonalnej, pozwalającej na dokonywanie wyborów i funkcjonowanie w społeczeństwie bez konieczności sięgania po środki uzależniające; - promowanie zdrowego stylu życia; - kształtowanie klimatu i współpracy w grupie.. Szczególnie niebezpieczne jest to, że wiele używek uzależnia, przez co nawet jeśli wiemy, że przyjmowanie ich jest szkodliwe dla naszego zdrowia albo nawet śmiertelnie niebezpieczne nie możemy się temu oprzeć.. W niskich dawkach (1-3 mg) wykazuje działanie stymulujące,Wyróżnić można następujące środki uzależniające: - nikotyna - związek chemiczny, który znajduje się w tytoniu (dlatego papierosy uzależniają), - alkohol - w napojach wysokoprocentowych znajduje się etanol, który jest substancją uzależniającą (etanol znajduje się w piwie, winie oraz alkoholach spirytusowych), - leki - substancje uzależniające znajdują się w barbituranach (stosowanych jako leki nasenne i uspokajające), niektórych steroidach oraz w lekach .Są to środki uzależniające, które zawierają substancje psychoaktywne, czyli zmieniające funkcjonowanie układu nerwowego.. Należy pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zarówno substancje uzależniające o działaniu pobudzającym jak i o działaniu silnie hamującym.6.. Po ich zażyciu zmienia się nastrój i zachowanie człowieka.. Jeszcze inni autorzy wskazują na kryzys autorytetów, a także słabnięcie kontroli społecznej, które przyczy-niają się do obierania postaw sprzyjającym uzależnie-Alkohol, narkotyki, papierosy - substancje uzależniające Papieros - wyrób tytoniowy składający się z rurki z cienkiej bibułki (gilzy) o średnicy do 1 cm i długości do 12 cm, wewnątrz której znajduje się mieszanka tytoniowa zawierająca spreparowane liście różnych odmian tytoniu (lub rzadziej marihuany, cracku czy innych substancji działających narkotycznie).Rodzaje narkotyków i ich działanie, Agata Pitucha.. Dostarczenie wiedzy nt. uzależnień i ich wpływu na życie człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt