Elodes soft karta charakterystyki

Pobierz

Strona 3 z 11KARTA CHARAKTERYSTYKI VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Data wydania 15.10.2014 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 4.1 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Następstwa wdychania Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze.. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r BOSTIK FIX SOFT PLASTIC Data wydania: 09.09.2019 Data aktualizacji: Strona/stron: 3/10 Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.. Wydanie 2017-12-27Figure 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt