Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w odpowiedniej formie

Pobierz

Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie: zbierać, odrabiać, podawać, iść, kupić, mieć W ciągu roku uczniowie .. pieniądze, żeby pojechać na wycieczkę.. Dopasuj rodzaj i liczbę przymiotnika.. Odpowiedz, z czego wynikają różnice w pisowni tych wyrazów.. Question from @Kadermas - Szkoła podstawowa - PolskiUzupelnij zdania podanymi rzeczownikami w odpowiedniej formie.. Chłopiec, chłopcu, chłopcom?. Uzupełnij tabelkę wpisując w brakujące miejsca odpowiednią formę czasownika: czasownik osoba liczba czas myślimy 1 mnoga teraźniejszy spaliście pójdę będziemy układać rysuję myślą poszli 4. prezentować • trenować • kolekcjonować Jurek (co robi?). Wzięły narzędzia ogrodnicze i przygotowały ziemię pod warzywnik.Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.. Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie.Uzupełnij zdania wyrazami w odpowiedniej formie.. kakao, jury, spagetti, Sudety, etui, menu.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Na jagody Kubuś Puchatek Samochwała 4.Karta pracy 24.04.. 4. my teacher used to wear green shoes.Uzupełnij zdania o przymiotnik w stopniu pierwszym.. uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie 2008-09-30 19:15:48 Uzupełnij zdania podanymi formami möchte- ?.

... Uzupełnij zdania, wpisując rzeczowniki w odpowiedniej formie.

- MidBrainartUzupełnij zdania podanymi w nawiasach rzeczownikami w odpowiedniej formie: Tomek odniósł garnitur taty do (pralnia) i poszedł na zajęcia do (modelarnia) .. W razie wqtpliwošci skorzystaj z odpowiedniego slownika.. Napisz pytania w czasie przeszłym.. Zasady tworzenia liczby mnogiej zależą od budowy rzeczownika.. Pomoże ktoś dam naj.. Użyj podanych wyrazów oraz dodaj czsownik Be w odpowiedniej formie.Uzupełnij zdanie wyrazem w odpowiedniej formie - karta pracy.. Rodzice idą dziś wieczorem na kolację do chińskiej (restauracja) .Zadanie: uzupełnij zdania przymiotnikami i rzeczownikami w odpowiedniej formie gramatycznej 1 lekkoatleta biegający przez płtki powinien być Rozwiązanie: 1 2 wysportowaną 3 siłą 4 sprężystością ciałaSpośród podanych rzeczowników wybierz nieodmienne i uzupełnij nimi zdania: .. Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Zad 5 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi a nawiasie w odpowiedniej formie w czasie past simple lub past continous.. Wstaw odpowiednią osobę.. Zwracaj uwagę na to, jak zapisujesz końcówkiUzupełnij zdania słówkami: bon, meilleur, bien, mieux..

Wstaw czasownik have got lub haven't got w odpowiedniej formie.

Przepisz podane zdania w czasie przyszłym bliskim (le futur proche) 0%.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Question from @Gabrielas1710 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij zdania 1-9 podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. There are 60 ( ) in an hour 3.Zadanie: uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie Rozwiązanie: a gdzie te zdania gt d3 Uzupełnij zdania 1-4.. Małgosia (co robi?). Uczniowie (co robią?). 2011-01-31 18:04:53Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010 02 15 09 13 50 wpisz w luki podane rzeczowniki w odpowiednich formach.. test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki .W miejsce kropek wpisz w odpowiedniej formie czasownik kupić.. Podkreśl czasowniki.. Marta .. teraz lekcje z języka angielskiego.2.. Uczymy się poprawnego formułowania zdań, podstaw gramatyki i odmiany słów.. Z szuflady wysypały się rzeczy- w pierwszej znajdują się te, które zostałyUzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie: 2011-01-08 14:59:38 Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. Dzisiejsza karta pracy polega na uzupełnieniu zdań odpowiednio odmienionym wyrazem "chłopiec".. Przetłumacz podane zwroty.. Wybierz z tekstu i zapisz w tabeli po trzy rzeczowniki abs- trakcyjne i konkretne oraz po trzy rzeczowniki pospolite i wlasne..

Jeden z czasowników nie pasujedo żadnego zdania.Wpisz podane rzeczowniki w odpowiedniej formie.

Nie mogę grać z tak poważną _____ (kontuzja).uzupelnij zdania czasownikami podanymi w nawiasie w odpowiedniej formie Uzupełnij zdania rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub mnogiej 1 już mam gotowe 2. czasowniki.. w klasie swoje zainteresowania.. Pobierz!. Kasia wystąpiła podczas szkolnej (akademia) z okazji Dnia (Edukacja) Narodowej.. Podane rzeczowniki złożone wpisz w liczbie mnogiej.. Zapisz poprawnie tytuły znanych utworów literackich.. 2016-02-28 18:09:12 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. 2010-09-14 19:29:48Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w odpowiedniej formie.. test zwykły test + podpowiedzi test wyboru wyniki.. Niczego _____ (dziewczyny) nie powiedziałam.. test zwykły test + podpowiedzi test wyboru .. mieć.. 0%.Ćwiczenia z angielskiego online.. Od podanych bezokoliczników utwórz 1. os. l. .poj.. w punkcie a) czasu teraźniejszego, w punkcie b) czasu przyszłego.. muszelki i znaczki pocztowe.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Angielski - słówka - częsci ciała.. koszykówkę i biegi.. Przymiotniki.. Wiosną Marzenka z mamą zrobiły porządek w ogródku.. Ponad 180 ćwiczeń z gramatyki języka angielskiego oraz słownictwa - czasy, części mowy, mowa zależna i konstrukcje gramatyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt